via Shutterstock Bekijk groter

Transfer pricing – Key changes en nieuwe rapporteringsverplichtingen

8 dec 2016 - 12:00 - 14:00
Andy NEUTELEERS

20161208 - 16047

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Duur van het seminarie 2 uur

Omschrijving

Online seminarie op donderdag 8 december 2016 van 12u tot 14u
Spreker: Andy NEUTELEERS (Tivalor)

De Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016) is een omzetting van de modelwetgeving omtrent de nieuwe rapporteringsverplichting in het kader van transfer pricing zoals vastgelegd door de OESO naar het Belgisch intern recht. Dit is op zijn beurt een rechtstreeks uitvloeisel van het BEPS-project.

Het voornaamste doel is de rapporteringsverplichting van het Country-by-Country Report (CBCR), Master File en Local File. Het CBCR zal vervolgens deel uitmaken van een automatische uitwisseling van inlichtingen tussen bevoegde autoriteiten.

De heer Andy NEUTELEERS is partner bij Tivalor en specialiseert in transfer princing, waardering, business modeling en legal economics. Hij gaat in detail in op de rapporteringsverplichting zoals die momenteel toegepast wordt en blikt vooruit naar de formulieren die door de regering goedgekeurd zullen worden.

Tivalor verleent consultancy aan advocatenkantoren, cijferberoepers en ondernemingen met betrekking tot transfer pricing, bedrijfswaarderingen, business modeling en legal economics.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Hoe worden transacties met immateriële activa in de toekomst beoordeeld?
  • Hoe verzekeren dat de contractuele toewijzing van risico’s en de bijbehorende toewijzing van winsten overeenstemt met de effectieve activiteiten?
  • Onder welke omstandigheden kan een cashrijke dochter van een multinational financiering terugbetalen?
  • Herclassificatie van transacties die geen commerciële logica hebben;
  • Wat met “service fees” en “commodity transactions”?
  • Dou-It-Yourself opmaak van CBCR-rapporten, Master en Local Files.

30 andere producten in dezelfde categorie: