Verlaagde prijs De student-ondernemer en studentenarbeid: een juridische, fiscale en sociaalrechtelijke vergelijking Bekijk groter

De student-ondernemer en studentenarbeid: een juridische, fiscale en sociaalrechtelijke vergelijking

25 mrt 2019 - 12:00 - 14:00
Guy Poppe (Poppe Advocaten)

20190325 - 19066

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2 uur
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning IBJ 2 punten

Omschrijving

De overheid doet er alles aan om het ondernemerschap en de innovatie een boost te geven en dit ook via allerhande nieuwe statuten: aldus kunnen studenten die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen sedert 1 januari 2017 een eigen specifiek en voordelig statuut als “student-ondernemer” of student-zelfstandige genieten. Tijd voor een update, voor een vergelijking met het klassieke en goed gekende statuut van “jobstudent” en om even na te gaan welke opportuniteiten beide fiscaal voordelige statuten bieden voor de ouders met een eigen onderneming (al dan niet onder vennootschapsvorm) of voor echtgenoten.

De spreker bekijkt de concrete en praktische mogelijkheden van beide statuten; tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • De student-zelfstandige / ondernemer:
  • Voorwaarden: wie kan student-ondernemer worden?
   • algemeen
   • student in een alternerende opleiding
  • Voordelig systeem:
   • Sociale bijdragen
   • Fiscaal statuut
    • voordelige fiscale behandeling
    • blijft student-ondernemer ten laste van de ouders?
    • inkomsten uit alternerende opleidingen
    • impact van ontvangen onderhoudsuitkeringen
  • Diverse rechten:
   • kinderbijslag
   • ziekteverzekering en gezondheidszorgen
   • arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap
   • pensioen
   • wachttijd
  • Opportuniteiten:
   • student-ondernemer als bedrijfsleider in de vennootschap van de eigen ouders?
   • quid met de (meewerkende) echtgenote?
  • Formaliteiten
 • De jobstudent:
  • Welke studenten kunnen aan studentenovereenkomst aangaan?
   • niet-afgestudeerd of studies beëindigd?
   • buitenlandse studenten?
  • Formaliteiten studentenovereenkomst
   • proefbeding
   • beëindiging van de overeenkomst
   • formaliteiten: dimona-aangifte en personeelsadministratie
  • Fiscale behandeling
   • hoe worden de inkomsten belast?
   • blijft student fiscaal 'kind ten laste'?
  • Arbeidsrechtelijke aspecten en arbeidsreglementering
   • vergoedingen
   • arbeidsduur
   • arbeidsreglementering
  • Sociaalrechtelijke behandeling
   • gewaarborgd loon
   • ziekte en invaliditeit
   • RSZ-bijdragen
   • jaarlijkse vakantie
   • kinderbijslag
 • Vergelijking van beide statuten - Combinatie van statuten mogelijk?

Meester Guy Poppe (Poppe Advocaten) is als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit), in de Rechten en tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht, de uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken en op een begrijpbare manier over te brengen. Meester Poppe is alom gekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.

30 andere producten in dezelfde categorie: