Up-to-date straf- en strafprocesrecht Bekijk groter

Up-to-date straf- en strafprocesrecht

30 aug 2018 - 12:00 - 14:00
Philip TRAEST (Omega Law - UGent)

20180830 - 18093

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2 uur
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF in aanvraag
Erkenning IAB in aanvraag

Omschrijving

Na de Potpourri wetten zijn de wijzigingen in het straf-en strafprocesrecht niet stilgevallen. Ook gedurende het gerechtelijk jaar 2017-2018 werden er verscheidene nieuwe regelingen getroffen op wetgevend vlak. Tijdens dit “up-to-date”-seminarie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in wetgeving en rechtspraak

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod: 

  • Hervorming herzieningsprocedure in strafzaken en Europees aanhoudingsbevel
  • De invoering van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie
  • Spijtoptanten
  • Strengere straffen voor verkeersmisdrijven en de verjaring van de strafvordering
  • Uitbreiding termijn voor onmiddellijke aanhouding en invoering beveiligingsperiode
  • Verlenging termijn vrijheidsberoving van 24u naar 48u
  • Wijzigingen buitengerechtelijke afhandeling (verval van de strafvordering door betaling van een geldsom en verval van de strafvordering door de uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden)
  • Recente rechtspraak over diverse onderwerpen van strafrecht en strafprocedure

Mr. Philip TRAEST is advocaat bij Omega LawHij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines. Philip is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering. Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.

3 andere producten in dezelfde categorie: