2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht Bekijk groter

2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht

- -
Mrs. Wim GOOSSENS en Philippe MULLIEZ (Eubelius)

OD - 18081

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:07:39
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Online seminarie van 7 september 2018

In het kader van een streven naar vereenvoudiging, flexibilisering, conformiteit met de Europese evoluties en het aantrekkelijker maken van België als vestigingsplaats voor ondernemingen werd sedert geruime tijd gewerkt aan de modernisering en vernieuwing van het ondernemingsrecht.

Op 25 mei jl. keurde de federale ministerraad het wetsontwerp tot hervorming van het ondernemingsrecht goed. Het eigenlijke wetsontwerp wordt nog voor het zomerreces ingediend en de voorziene datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet is 1 januari 2019.

In dit seminarie beperken de sprekers zich tot de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en komen verenigingen ook zijdelings ter sprake.

Volgende topics zullen aan bod komen:

 • Krachtlijnen van de hervorming
  • Een nieuw ondernemingsbegrip
  • De rechtbank van koophandel wordt de ondernemingsrechtbank
  • Het Wetboek van koophandel wordt verder ontmanteld
 • Gemeenschappelijke bepalingen aan alle rechtspersonen
  • De rechtspersoon-bestuurder
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer
 • Bestuur en nieuwe bestuursmodellen
  • Ontslag van bestuurders
  • Bestuursvormen
   • enige bestuurder
   • dualistisch systeem
  • Bezoldiging
  • Schriftelijke besluitvorming
  • Belangenconflicten
  • De regelingen voor de Besloten Vennootschap en de Coöperatieve Vennootschap
 • Geen gedwongen gelijkheid van aandeelhouders/vennoten meer
  • Meervoudig stemrecht
  • Leonijns beding
 • Conflicten
  • Geschillenregeling, uitsluiting en uittreding
  • Verplichte bijeenroeping van de algemene vergadering
  • Vraagrecht
  • Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
  • Vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
 • Kapitaal en aandelen in BV en NV
  • Kapitaalvorming bij oprichting
  • De “uitkeerbare ruimte” bij BV en NV
  • Overdracht en overgang van aandelen
  • Interimdividenden
 • De BV: de nieuwe referentievennootschap
 • De NV wordt soepeler
 • Wat rest er nog voor de CV?
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht
 • Capita selecta
  • Omzetting – immigratie – emigratie
  • Bewijsregels voor ondernemingen
  • Boekhouding en jaarrekening
  • Welke rechtsvorm is voor u in concreto aangewezen?

Meesters Philippe Mulliez en Wim Goossens zijn beiden partner bij Eubelius en onder meer gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Zij hebben inmiddels talloze publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en ervaren sprekers op zowel interne als externe seminaries.

30 andere producten in dezelfde categorie: