De sociale inspectie onverwacht op bezoek: en wat nu? Bekijk groter

De sociale inspectie onverwacht op bezoek: en wat nu?

- -
Tom MESSIAEN (Monard Law)

OD - 20039

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:57:43
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 04.02.2020

Sociale inspecties en het sociaal strafrecht winnen meer en meer aan belang. Zo slaan de inspectiediensten en gerechtelijke diensten de handen in elkaar in het MOTEM-project en laten de datamining grondige onderzoeken door hen toe. 

De werkgever en de sociaal verzekerde ondergaan de ruime bevoegdheden van de sociale inspectie maar staan daarom niet machteloos nu ook dan spelregels moeten nageleefd worden. 

In het seminarie worden die regels (wat kunnen ze, wat mogen ze…) uiteengezet alsook de gevolgen ervan. Ook de strafvervolging en de aanpak van georganiseerde fraude door de overheid wordt besproken.

Tom Messiaen is actief in het sociaal recht (individueel en collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid en internationale tewerkstelling), de statutaire tewerkstelling en het sociaal strafrecht. Hij was stichtend partner van de vereniging De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen, die op 1 september 2008 fuseerde met Monard Law, waar hij hoofd is van de praktijkgroep sociaal recht.  Hij is een veel gevraagde spreker voor gastcolleges en seminars in zijn vakgebied en draagt hij regelmatig bij tot de publicatie van diverse boeken en artikelen. Topics zijn schijnzelfstandigheid, de controles door sociale inspectie en de strafrechtelijke vervolging, privacy in de arbeidsrelatie, het sociaal recht bij een overname en de rechtspositieregeling bij statutairen.  

29 andere producten in dezelfde categorie: