Detachering van werknemers naar en vanuit België Bekijk groter

Detachering van werknemers naar en vanuit België: laatste stand van zaken nav de herziene Detacheringrichtlijn

- -
Sophie MAES (Claeys & Engels)

OD - 20044

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:07:48
Erkenning OVB 2 ptn

Omschrijving

Seminarie van 25.06.2020

Tegen 30 juli 2020 moet de herziene Detacheringsrichtlijn in Belgisch recht zijn omgezet. Hiertoe werd op 22 april 2020 het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers ingediend. Eén maand voor de voorziene inwerkingtreding nemen we de belangrijkste (ontwerp)-wijzigingen onder de loep. Daarnaast bespreken we ook algemeen de arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke aandachtspunten bij een detachering van werknemers van en naar België.   

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Arbeidsrechtelijke aspecten: welk arbeidsrecht is van toepassing en welke Belgische/buitenlandse minimum loon-en arbeidsvoorwaarden moeten in elk geval worden nageleefd? Welke wijzigingen brengt het wetontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers?
  • Sociale zekerheidsrechtelijke aspecten: onder welke voorwaarden kan de werknemer aan buitenlandse/Belgische sociale zekerheid onderworpen blijven?
  • Welke zijn de verplichte formaliteiten en welke documenten moeten er worden bijgehouden? Gelden deze ook voor ‘business trips’?
  • Bijzondere aandachtspunten uit de praktijk

Mr. Sophie Maes is advocaat en partner bij Claeys-Engels. Zij adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van international tewerkstelling (met inbegrip van arbeidsmigratie), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar en vanuit België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames en dagdagelijkse HR aangelegenheiden.

30 andere producten in dezelfde categorie: