Workforce management tijdens en na de CoViD-19-crisis (deel 1) Bekijk groter

Workforce management tijdens en na de CoViD-19-crisis (deel 1)

- -
Deloitte Legal

OD - 20086

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:04:45
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 05.05.2020

De Covid-19 liet weinig bedrijven ongemoeid. Sommige bedrijven moeten verplicht sluiten, andere kunnen activiteiten geheel of gedeeltelijk voortzetten mits zich anders te organiseren, met inachtneming van alle benodigde veiligheidsmaatregelen. Tegelijk komen sommige sectoren mankracht en uren te kort om het werk gedaan te krijgen (supermarkten, gezondheidszorg, geneesmiddelenbedrijven…). Helaas worden vele bedrijven ook geconfronteerd met (aanzienlijk) dalende inkomsten, zowel op korte als naar verwachting langere termijn. Ze moeten kritisch kijken naar manieren om hun personeelskost te beheersen. 

In dit seminarie lichten wij het hele scala aan maatregelen toe waarbij zowel oplossingen worden besproken bij een teveel aan werk en te kort aan werkkrachten als oplossingen voor het (tijdelijk dan wel definitief) te veel aan werkkrachten en tekort aan werk.

Gezien wij graag het hele scala grondig toelichten, zijn wij genoodzaakt het webinar op te splitsen in twee delen.

In Deel 1 (5 mei 2020 van 12u tot 14u) focussen wij ons vooral op het anders werken in tijden van lockdown en het beheersen van de personeelskost. Topics die aan bod zullen komen zijn, onder meer: telewerken, tijdelijke werkloosheid voor en na 30 juni, maatregelen tot beperking personeelskost met én zonder impact op loon, beschikbare overheidssteun.   

In Deel 2 (12 mei 2020 van 9u tot 11u) gaan wij in op ingrijpende maatregelen om de personeelskost en het aantal FTE’s te verlagen maar waarbij de sprekers in eerste wel focussen op manieren om naakte ontslagen te vermijden. Topics die aan bod zullen komen zijn, onder meer: uitlenen personeel aan derden, eindeloopbaanregelingen, transfer van personeel (in kader van CAO nr. 32bis, WCO of faillissement), tijdskrediet, en tot slot ook meervoudig of collectief ontslag.

Deloitte legal wordt, als advocatenkantoor gespecialiseerd in onder meer arbeidsrecht, dagdagelijks geconfronteerd met alle mogelijke arbeidsrechtelijke vragen naar aanleiding van deze corona crisis. Zij staan hun cliënten bij doorheen alle fases van dit proces en werken in samenspraak met hen een passende oplossing uit voor elke specifieke nood. 

NB: U kan zich inschrijven om deel te nemen aan één van de twee seminaries. U dient echter beide seminaries toe te voegen aan uw winkelmandje om u te registreren voor beide sessies! 

29 andere producten in dezelfde categorie: