Verlaagde prijs Het lot van het personeel bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement Bekijk groter

Het lot van het personeel bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement

16 nov 2020 - 12:00 - 14:00
Kato AERTS & Jurgen DE VREESE (Lydian)

20201116 - 20112

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBJ 2 ptn

Omschrijving

De economische impact van COVID-19 laat zich voelen. De financiële positie van heel wat ondernemingen staat onder druk en maatregelen dringen zich op. Daarbij wordt in verschillende gevallen als worst case scenario een eventuele insolventieprocedure op tafel gelegd. Kan een procedure van gerechtelijke reorganisatie en een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers nog soelaas bieden of dringt een faillissement zich op?

Bij het in kaart brengen van deze scenario’s zal ook rekening gehouden moeten worden met de gevolgen voor het personeel en de mogelijke acties die de onderneming t.a.v. het personeel kan en moet ondernemen.

Tijdens dit seminarie wordt een bondig en praktisch overzicht gegeven van het lot van het personeel bij gerechtelijke reorganisatie en faillissement en de bijhorende verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever. Voor elk scenario (gerechtelijke reorganisatie, faillissement en een eventuele overdracht van activa in het kader van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement) komen de volgende punten aan bod:

  • Met welke informatie- en consultatieverplichtingen moet de werkgever rekening houden?
  • Wat met de arbeidsovereenkomsten van de nog in dienst zijnde werknemers? Blijven deze lopen of gelden er bijzondere beëindigingsregels?
  • Krijgen de werknemers nog alle verschuldigde vergoedingen uitbetaald en wie moet wat betalen?

Het seminarie is er dus op gericht werkgevers een duidelijk beeld te geven van de gevolgen van een insolventieprocedure voor het personeel en de bijhorende verplichtingen / aansprakelijkheden voor de onderneming. Ook deze elementen zullen namelijk mee in rekening moeten worden genomen bij het bepalen van de juiste strategie in deze economisch uitdagende tijden.

Zowel Kato Aerts als Jurgen De Vreese zijn als counsel aan de Employment, Pensions & Benefits – praktijk van Lydianverbonden. Kato Aerts specialiseert zich in zowel individueel als collectief arbeidsrecht en legt zich eveneens toe op internationale tewerkstelling. Jurgen De Vreese  adviseert zowel internationale als Belgische cliënten over alle aspecten van het Belgisch arbeidsrecht. In bijzonder behandelt hij individuele en collectieve ontslagen en begeleidt daarnaast geregeld cliënten die een herstructureringsproces doorvoeren, zoals een overgang van onderneming of wijziging van organisatiestructuur.

30 andere producten in dezelfde categorie: