Verlaagde prijs Aansprakelijkheid in het betalingsverkeer Bekijk groter

Aansprakelijkheid in het betalingsverkeer

24 nov 2020 - 12:00 - 14:00
Prof. Dr. Reinhard STEENNOT (UGent)

20201124 - 20117

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBJ in aanvraag
Erkenning FSMA (tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten) 2 punten

Omschrijving

Steeds vaker worden bedrijven en consumenten het slachtoffer van niet-toegestane betalingstransacties. Aangezien het vaak onmogelijk is om de gedebiteerde gelden te recupereren van de fraudeur stelt zich de vraag wie het risico van fraude draagt en in het bijzonder in welke mate betalingsdienstaanbieders aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wanneer de fraude gepaard gaat met een wijziging van het rekeningnummer van de begunstigde, spelen ook de regelen inzake aansprakelijkheid bij foutieve uitvoering een rol.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Toepassingsgebied van de bijzondere aansprakelijkheidsregelen
  • Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingstransacties
    • Rol van de kennisgeving
    • Rol, inhoud en bewijs van grove nalatigheid
    • Bijzondere aansprakelijkheidsregelen (o.m. bij bepaalde gevallen van phishing)
  • Aansprakelijkheid bij foutieve uitvoering
  • Recht op terugbetaling voor bepaalde transacties

Reinhard Steennot is hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij onder meer de vakken consumentenrecht en financieel recht doceert. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van de FSMA, voorzitter van de brc Verbruik en lid van het expertenpanel bij Ombudsfin.

5 andere producten in dezelfde categorie: