Algemene factuurvoorwaarden anno 2020 Bekijk groter

Algemene factuurvoorwaarden anno 2020

- -
Pieter Van Aerschot (Mr. Franklin Advocaten)

OD - 20076

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:03:26
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBJ 2 punten (indien gevolgd voor 01.09.2020)

Omschrijving

Seminarie van 09.06.2020

De algemene voorwaarden van een onderneming spelen een steeds belangrijkere rol in het nationale en het internationale handelsverkeer. Goede contractvoorwaarden zorgen niet alleen voor een stevige eigen juridische positie maar laten tevens toe om snel en vooral kostenefficiënt te ageren in het handelsverkeer. 

Het is inmiddels een traditie geworden dat Meester Van Aerschot een jaarlijkse update en opfrissing brengt van de principes, van de meest markante wetswijzigingen en rechtspraak van het voorbije jaar en van de “pending” hot topics.

In dit seminarie komen aldus volgende onderwerpen aan bod:

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  • Kennisname
  • Aanvaarding
 • Battle of forms?
 • Inhoudelijke bepalingen
  • Kennisname en aanvaardingsclausule
  • Interpretatieproblemen
  • Bestelling en aanvaarding
  • Levering en risico
  • Prijs en betaling
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Retentierecht
  • Ontbinding
  • Bewijslast
  • Aansprakelijkheid
  • Intellectuele eigendom
  • Boiler plate
  • WCO
  • Bevoegdheidsclausules – toepasselijk recht
 • Capita selecta: de Wet van 4 april 2019 (tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht) en de impact op B2B-relaties.

Mr. Pieter Van Aerschot van het ondernemersadvocatenkantoor Mr. Franklin Advocaten heeft een ruime ervaring in het handels- en insolventierecht. Hij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator en vereffenaar. Tevens begeleidt hij regelmatig ondernemingen bij de redactie van algemene voorwaarden en contracten.

14 andere producten in dezelfde categorie: