Bewijs in sociaal recht Bekijk groter

Bewijs in sociaal recht

- -
Sylvie Lacombe & Julie Malingreau (Tetra Law)

OD - 20037

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:06:48
Erkenning OVB 2 ptn

Omschrijving

Seminarie van 11.02.2020

Ons burgerlijk wetboek is een grondige wijziging aan het ondergaan, waaraan het bewijsrecht niet ontsnapt. De nieuwe regels van het burgerlijk wetboek inzake het bewijsrecht zullen in werking treden op 1 november 2020.

Deze regels voeren o.a. nieuwe wettelijke definities in van de ‘toelaatbaarheid’ van het bewijs, de ‘bewijswaarde’ en de ‘wettelijke bewijswaarde’, begrippen die centraal staan in het bewijs in sociaal recht. Ook de verdeling van de bewijslast zal een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan, deze zullen een impact hebben in het kader van de arbeidsrechtelijke geschillen.

Het eerste opzet van dit online seminarie bestaat er daarom in om te overlopen in welke mate de nieuwe wettelijke bepalingen het bewijs zullen impacteren in het sociaal recht.

Ingevolge de uitbreiding en verstrenging van het wettelijk en reglementair kader rond het bewijs, komt het daarenboven steeds vaker voor dat op onrechtmatige manier bekomen bewijzen worden aangewend in het kader van arbeidsrechtelijke geschillen. Wanneer men spreekt over het bewijs in het sociaal recht, kan men zich daarom niet beperken tot het kader van het ‘rechtmatig’ bewijs. De meeste discussies voor onze arbeidsgerechten slaan immers op het ‘onrechtmatig’ karakter en de toelaatbaarheid van het door de werkgever of werknemer aangebrachte bewijs. 

In het sociaal recht vindt deze discussie bovendien plaats in de bijzondere context enerzijds van de relatie tussen werkgever en werknemer, waarbij de laatste doorgaans als de ‘zwakke’ partij wordt beschouwd en daarom beschermd wordt door het arbeidsrecht, en anderzijds van de moeilijke co-existentie tussen het recht op het privé leven van de werknemer en de prerogatieven en economische belangen van de werkgever. 

Dit alles heeft aanleiding gegeven tot de intussen welgekende Antigoonrechtspraak, die echter blijft evolueren zowel voor de nationale arbeidsgerechten als voor de internationale gerechten, en vandaar eveneens aan bod zal komen tijdens het seminarie. 

Sylvie Lacombe is advocaat en stichtend vennoot van het kantoor Tetra Law, waar zij het clienteel adviseert zowel in individueel als in collectief arbeidsrecht. Sylvie Lacombe is tevens stichtend vennoot en bestuurder van de VZW Vereniging Sociaal Recht, die zich er sedert meer dan 10 jaar op toelegt juristen van het sociaal recht samen te brengen door lezingen en symposia te organiseren omtrent belangrijke topics in het sociaal recht. Zij is o.a. mede-auteur van een handboek inzake de verbreking in het arbeidsrecht en heeft de laatste jaren deelgenomen aan meerdere seminaries inzake de evolutie van de antigoonrechtspraak.

Julie Malingreau heeft in 2017 het kantoor Tetra Law vervoegd als medewerkster in het departement sociaal recht en spitst zich uitsluitend toe op het sociaal recht.

2 andere producten in dezelfde categorie: