Hervorming erf- en schenkbelasting door het Vlaams Regeerakkoord Bekijk groter

Hervorming erf- en schenkbelasting door het Vlaams Regeerakkoord

5 jun 2020 - 12:00 - 14:00
Frederic HEYLEN (Cazimir)

20200605 - 20077

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2 uur
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren

Omschrijving

Het Vlaams Regeerakkoord van 1 oktober 2019 beloofde enkele wijzigingen door te voeren in de Vlaamse schenk- en erfbelasting die ongetwijfeld een impact zullen hebben op de advisering inzake vermogens- en successieplanning. Intussen is het, omwille van andere actuele prioriteiten, nog steeds wachten op de concrete ontwerpteksten, maar we weten alvast dat bepaalde courante technieken in de toekomst fiscaal niet meer zullen werken zoals voorheen (bv. duo-legaat) of mogelijks op een andere wijze zullen geadviseerd worden (bv. schenkingen). Er zullen ook nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd inzake successieplanning (bv. best friend-regeling). De uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord zal, ondanks de fiscale streep door duo-legaten, mogelijks een positieve invloed hebben op de filantropie (wijziging gunststarieven voor goede doelen). We overlopen met U deze wijzigingen en bieden hierbij telkens bijzondere aandacht aan de verwachte inwerkingtreding hiervan en eventuele overgangsmaatregelen. Op die manier kan U proactief uitmaken welke acties er nog mogelijk of zelfs nodig zullen zijn, van zodra de aangekondigde wijzigingen effectief zullen worden uitgevoerd.   

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod (onder voorbehoud van wijzigingen in functie van de verwachte concrete ontwerpteksten):

 • Hervorming erfbelasting
  • Wijziging regeling duo-legaten
   • Fiscale principes en korte historiek
   • Geen afschaffing maar wijziging
   • Alternatieven
   • Compenserende maatregelen
  • Wijziging verlaagd tarief legaten aan goede doelen
  • Invoering best friend-regeling of vriendenerfenis
   • Principes
   • Gunsttarief
   • Toepassingsgebied en -voorwaarden
  • Modernisering inbetalinggeving kunstwerken
 • Hervorming schenkbelasting
  • Verlenging risicotermijn niet-geregistreerde schenkingen
   • Principes
   • Gevolgen op bestaande en toekomstige planningen
  • Verdere aanpassingen aan schenkbelasting?
   • Verlaagd tarief schenkingen aan goede doelen

Meester Frederic Heylen legt zich vanuit zijn jarenlange ervaring toe op (inter)nationale vermogensplanning en familiaal vermogensrecht. Hij heeft een doorgedreven kennis inzake erfbelasting en successieplanning in het algemeen en een bijzondere affiniteit met filantropie en duolegaten. Aldus begeleidt hij families bij de meest uiteenlopende aspecten van de overdracht van hun vermogen en/of hun familiebedrijf.

8 andere producten in dezelfde categorie: