De bedrijfsleider en vennootschapsmandataris: een kijk op het fiscaal en sociaal statuut Bekijk groter

De bedrijfsleider en vennootschapsmandataris: een kijk op het fiscaal en sociaal statuut

- -
Guy Poppe

OD - 18060

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2 uur
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uur
Erkenning IAB 2 uur
Erkenning IBR 2 uur

Omschrijving

De bedrijfsleider kan zowel gedefinieerd worden in het fiscaal recht als in het sociaal (straf)recht. Niettemin blijft het een complex statuut zeker wanneer de verhoudingen met de vennootschap en de mogelijke aansprakelijkheden onder de loupe genomen worden. Ook de rechtspraak blijf in volle evolutie.

Meester Guy Poppe brengt verduidelijking in deze materie aan de hand van volgende topics:

 • Fiscaal statuut
  • Belastbare bezoldigingen en het attractiebeginsel: actuele stand van zaken
  • Voordelen van alle aard
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders versus (aftrekbare) kosten van/voor de vennootschap
  • Mede-financiering van de vennootschap door haar bedrijfsleider
  • Verplaatsingskosten en éénheid van woonplaats: de 40-dagen regel
  • Kostenvergoedingen
  • Capita selecta
   • de uitdoving van zakelijke rechten
   • de verkoop van privé-vermogensbestanddelen aan de vennootschap
   • BTW-statuut
 • Sociaal statuut
  • Het (on)weerlegbaar vermoeden van zelfstandige beroepsbezigheid
  • Verplichtingen als zelfstandige
   • aansluitings- en bijdrageplicht
   • ook in geval van kosteloos mandaat?
    • bewijs van kosteloosheid
    • juridische versus feitelijke kosteloosheid
  • Recht op uitkeringen?
   • werkloosheid
   • ziekte en invaliditeit
   • pensioen
  • Cumul statuut zelfstandige en werknemer
 • Gevallen van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsleider voor vennootschapsschulden
  • Anti-misbruik en hoofdelijke aansprakelijkheid onder meer inzake BTW (kettingverkoop, carrousel..)
  • Aansprakelijkheid voor bedrijfsvoorheffing, RSZ en BTW-schulden
  • Wederzijdse aansprakelijkheid voor “sociale” schulden van de vennootschap en de bedrijfsleider
 • Bijzondere gevallen
  • feitelijke bestuurders
  • aangestelden en lasthebbers
  • dagelijks bestuurders
  • vaste vertegenwoordigers
  • leden van het directiecomité (of van andere comités) en directeurs
  • mandatarissen van vzw’s en stichtingen
  • buitenlandse mandatarissen van Belgische vennootschappen

Meester Guy Poppe (Poppe Advocaten) is als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit) en in de Rechten en tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht de uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken en op een begrijpbare manier over te brengen. Meester Poppe is alom gekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.

30 andere producten in dezelfde categorie: