Verhuring en terbeschikkingstelling van roerende goederen: fiscale gevolgen en optimalisatie Bekijk groter

Verhuring en terbeschikkingstelling van roerende goederen: fiscale gevolgen en optimalisatie

7 jun 2018 - 12:00 - 14:00
Guy Poppe

OD - 18061

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:05:22
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning IBR 2 uren

Omschrijving

In hun voortdurende zoektocht naar fiscale optimalisatie trachten belastingplichtigen de – vervelende – kwalificatie als beroepsinkomsten te vermijden en wordt bekeken of aan bepaalde inkomsten geen andere noemer kan gegeven worden dan wel dat deze  inkomsten kunnen gedifferentieerd worden. Dergelijke kwalificatie heeft niet alleen belang op het vlak van de directe belastingen maar eveneens op het vlak van de indirecte belastingen, de gemeentebelastingen én de sociale zekerheidsbijdragen. Het loont dus méér dan de moeite een en ander nader te onderzoeken.

Loont het de moeite om uw cliënteel of handelsfonds te verhuren aan uw vennootschap? Of blijft een “klassieke“ inbreng of verkoop aangewezen? Kan u voordeel halen uit uw hobby? Bieden uw kunstcollectie of auto mogelijkheden? Dit zijn maar een paar intrigerende vragen waar wij u een antwoord op zullen geven.

Onder andere volgende topics zullen uitgebreid aan bod komen:

 • Taxatieregels inzake verhuur en terbeschikkingstelling van roerende goederen
  • Beroepsinkomen
  • Diverse inkomsten: geen vrijstelling voor onlichamelijke roerende goederen
  • Roerende inkomsten en roerende voorheffing
   • impact van het beschikken over een KBO-nummer?
   • impact van het aanrekenen van BTW?
  • BTW
  • Gemeentebelastingen
  • Sociale zekerheidsbijdragen
 • De herkwalificatie van roerende inkomsten: 
  • Sleutelartikel 37 WIB ’92
  • Affectatie aan de onderneming
 • Verhuur van onlichamelijke roerende goederen:
  • Handelsfonds (Cassatiearrest van 19 september 2013)
  • Cliënteel
  • Royalties en andere rechten
 • Verhuur van lichamelijke roerende goederen:
  • Bedrijfsmateriaal en -uitrusting
  • Auto, moto, pleziervaartuig…
  • Kunstcollectie en antiek
 • Capita selecta:
  • Noodzaak tot het opmaken van een schriftelijke overeenkomst?
  • Vast en forfaitair bedrag of gewoon ten laste neming van werkelijke kosten? Is dat dan nog verhuur? Bestaan er richtlijnen en/of criteria?
  • Toch nog taxatie voordelen van alle aard mogelijk ?
  • Vennootschapsrechtelijke belangenconflictregeling niet nageleefd?

Meester Guy Poppe (Poppe Advocaten) is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit) en in de Rechten, en tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht de uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken en op een gestructureerde manier over te brengen. Meester Poppe is alom gekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.

30 andere producten in dezelfde categorie: