De fiscale impact van uw keuze van huwelijksvermogensstelsel Bekijk groter

De fiscale impact van de keuze van huwelijksvermogensstelsel

- -
Guy Poppe

OD - 19030

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:43:15
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning NKN 2 uren
Erkenning FSMA (tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten) 2 punten

Omschrijving

Seminarie van 04.04.2019

Bij de keuze van hun huwelijksvermogensstelsel laten partners zich – om evidente redenen – uiteraard eerst inspireren door hun visie op de regeling van hun wederzijdse rechten en verplichtingen. Wat in vele gevallen niet mee in de overwegingen wordt meegenomen is de fiscale impact welke deze keuze heeft of finaal zal hebben zowel op het vlak van de directe als van de indirecte belastingen.

Jurist Guy Poppe bekijkt tijdens dit seminarie, mede in het licht van de recente rechtspraak, rulings en parlementaire vragen, of en in welke mate de regels van het huwelijksvermogensrecht doorwerken in het fiscaal recht en hoe echtgenoten op een handige en veilige wijze gezegde regels fiscaal kunnen optimaliseren.

Volgende topics komen aan bod:

 • Directe belastingen
  • Herkwalificaties
   • Huurinkomsten / bedrijfsleiderbezoldigingen / beroepsinkomen
   • Roerende inkomsten / dividenden
  • Beroepskosten
   • Algemeen
   • Afschrijvingen
  • Beroepsgoederen
   • Meerwaardebelasting
   • Stopzettingsmeerwaarden
  • Aandelen
   • Dividendrecht
   • Meerwaarden
  • Financiering van onroerende goederen
 • Vlaamse registratiebelasting en de uitbreng van onroerende goederen uit vennootschap
 • De vestigings- en invorderingsrechten van de fiscus
 • Uitsmijter: Dan toch maar beter niet trouwen en gewoon samenwonen (met of zonder samenlevingscontract)?

Jurist Guy Poppe is als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit) en in de Rechten en is tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht, dé uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken en op een begrijpbare manier over te brengen. Jurist Poppe is alom gekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.

30 andere producten in dezelfde categorie: