Lijfrente – burgerrechtelijk, fiscaal en boekhoudkundig Bekijk groter

Lijfrente – burgerrechtelijk, fiscaal en boekhoudkundig

- -
Guy Poppe

OD - 19031

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:59:50
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren

Omschrijving

Seminarie van 05.04.2019

Mede door de steeds verder toenemende levensverwachting vergrijst en veroudert de Belgische (en bij uitbreiding de West-Europese) bevolking snel. Hoewel deze evolutie uiteraard tot tevredenheid stemt, brengt deze ook problemen met zich mee.

De inkomsten dalen fors bij de pensionering en de kosten nemen meestal toe. Daarenboven hebben gepensioneerden geen toegang meer tot traditionele kredietvoorzieningen waardoor een gedwongen verkoop van hun huis of een verhuizing zich opdringen.

Lijfrente biedt enerzijds de mogelijkheid het huis blijvend te bewonen, en anderzijds de nodige financiële middelen vrij te maken om de levenskwaliteit op peil te houden.

Ook voor investeerders die een goed alternatief zoeken voor het spaarboekje, kunnen bij de lijfrentetechniek hun gading vinden.

Volgende topics komen aan bod:

 • Burgerrechtelijke principes
  • Voorwerp:
   • onroerende goederen
   • roerende goederen/aandelen/vorderingen/rekening-courant
  • Kanscontract - Arrest Hof van Cassatie 18 september 2017
   • sanctie: nietigheid ex tunc
   • animus donandi of vermomde schenking?
  • Berekening van de lijfrente: Waarde van het goed – levensverwachting – toegepaste opbrengstpercentage
   • volle eigendom – blote eigendom – vruchtgebruik
   • tabellen (tafels Schryvers)
   • benadeling voor meer dan 5/12den
  • Beschermingsclausules, waarborgen en zekerheden:
   • hypothecaire inschrijving
   • dwangmiddelen en sancties bij niet naleving van het contract
 • Fiscaliteit
  • Registratiebelasting
   • maatstaf van heffing/verkoop van volle of blote eigendom of vruchtgebruik
   • hypotheekrecht
   • registratierechten: verlaagd in Wallonië
  • Directe belastingen
   • in hoofde van de rente-genieter natuurlijk persoon
    • niet-beroepsmatige renteschuldenaar (art. 17, § 1, 4° WIB) / normaal beheer privé-vermogen/speculatie
    • beroepsmatige renteschuldenaar
   • in hoofde van de rente-plichtige vennootschap
    • bedrijfskosten en afschrijvingen
    • jaarlijkse opbrengst
    • taxatie bij einde lijfrente
   • in hoofde van de rente-plichtige natuurlijk persoon: geen fiscale voordelen woonkrediet
 • Erfbelasting
  • fictiebepaling artikel 11 Wetboek successierechten
  • artikel 918 Burg.W.
 • Boekhoudkundige verwerking
  • CBN-advies 2012/19 - Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente (Advies van 7 november 2012)
 • Uitsmijters:
  • Tak 23 verzekeringsproduct: een levenslang gewaarborgde rente via uw bank.
  • Omzetting van een vordering in R/C op de eigen vennootschap in een lijfrente: geen herkwalificatie en onbeperkte bedragen
  • Lijfrente als alternatieve financieringsvorm: de verkoop van aandelen aan de holding van de kinderen – omzetting van schuld in een lijfrente
  • Techniek tot onterving: het onroerend goed verdwijnt uit de nalatenschap

Meester Guy Poppe (Poppe Advocaten) is, als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit) én in de Rechten en tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht, dé uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken, en op een begrijpbare manier over te brengen. Meester Poppe is alom gekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.

30 andere producten in dezelfde categorie: