De nieuwe EBITDA-intrestaftrekbeperking: waar staan we en waar gaan we naartoe? Bekijk groter

De nieuwe EBITDA-intrestaftrekbeperking: waar staan we en waar gaan we naartoe?

- -
Pieter-Jan WOUTERS (Ernst & Young Tax Consultants)

OD - 19133

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:07:23
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 18.12.2019

Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een nieuwe fiscale aftrekbeperking voor interesten en economisch gelijkwaardige kosten ingevoerd. Vanaf 2019 zullen netto-interestkosten slechts aftrekbaar zijn ten belope van een vast percentage (30%) van de belastbare EBITDA van de Belgische vennootschap of inrichting. Het toepassingsgebied van de onderkapitalisatieregel (“thin cap”) wordt hierdoor ingeperkt. Recent werd een circulaire gepubliceerd om de toepassing van “grandfathered loans” te duiden en keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat artikel 198/1 WIB92 op belangrijke punten herschrijft. Bovendien introduceert het voorontwerp van wet nieuwe elementen in de berekeningswijze, die mogelijk nadelig kunnen uitdraaien voor de belastingplichtige. Daarnaast moeten nog andere kernaspecten van de nieuwe interestaftrekbeperking bij Koninklijk Besluit worden geregeld vóór jaareinde 2019. Tijdens het webinar gaat Pieter-Jan Wouters in op de recente wijzigingen en bijkomende aandachtspunten.

Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over de hervorming van de vennootschapsbelasting en andere fiscale topics.

30 andere producten in dezelfde categorie: