De meest spraakmakende rulings van 2019 - Welke lessen te trekken voor de toekomst? Bekijk groter

De meest spraakmakende rulings van 2019 - Welke lessen te trekken voor de toekomst?

- -
Steven Vanden Berghe (voorzitter, Rulingcommissie)

OD - 20040

€ 180,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 3:04:46
Erkenning OVB 3 ptn
Erkenning BIBF 3h
Erkenning IAB 3h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 14.02.2020

In 1999 werden de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd voor fiscale geschillen. De initiële vrees dat de rechtbanken zouden bedolven worden en bezwijken onder de massa fiscale processen werd jammer genoeg bewaarheid. De hervormingswet van 24 december 2002 bood dé oplossing: een algemene rulingpraktijk. Ruling betekent dat elke belastingplichtige, zowel de kleine KMO als de grote multinational, die met vragen of onzekerheden zit aangaande een geplande transactie voorafgaandelijk aan de fiscus duidelijkheid dienaangaande kan vragen. Het aldus bekomen antwoord is dan ook bindend voor de fiscus.

Niemand is beter geplaatst dan de heer Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, om de meest spraakmakende of belanghebbende standpunten te overlopen en toe te lichten welke “zijn” rulingcommissie gedurende het voorbije jaar heeft ingenomen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Auteursrechten
 • Herstructureringen (fusie, splitsing, partiële splitsing)
 • Beroepskosten (o.a. MBA)
 • Kosten eigen aan de werkgever
 • Kapitaalverminderingen (antimisbruikbepaling)
 • Verkoop/inbreng van aandelen
 • Optieplannen
 • Cafetariaplannen
 • Fiscale behandeling bitcoins
 • Boekhoudkundige rulings
 • ...

Steven Vanden Berghe is voorzitter van de rulingcommisie waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met de problematieken van de interne meerwaarden, de tax shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld en herstructureringen en reorganisaties. Steven Vanden Berghe is ook lid van de Commissie voor Boekhoudkundige normen en lid van het college voor Individuele Boekhoudkundige Beslissingen. Als veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker laat hij op een zeer transparante wijze zien hoe “aan de andere kant van de tafel” naar fiscale dossiers gekeken wordt.

30 andere producten in dezelfde categorie: