Bezoldiging van bedrijfsleiders, management fees en tantièmes: een fiscaal mijnenveld! Bekijk groter

Bezoldiging van bedrijfsleiders, management fees en tantièmes: een fiscaal mijnenveld!

OD - 20041

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:02:57
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 27.03.2020

Er bestaan in de praktijk heel wat bezoldigings- en/of vergoedingstechnieken waarbij de schuldenaar van de bezoldiging – zonder er zich al te veel vragen bij te stellen – er van uitgaat dat deze steeds een aftrekbare (beroeps)kost vormen. Niets is minder waar. Recentelijk werden diverse belastingplichtigen brutaal uit hun (fiscale) illusie gehaald. Tijd voor een update, een stand van zaken en het in de praktijk brengen van de goede fiscale voornemens voor 2020.

Volgende topics komen in dit seminarie aan bod:

 • Diverse types vergoedingen en hun eigenheid
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders (en werkende vennoten)
  • Management fees
  • Tantièmes: the holy grail?
  • Vergoeding voor auteursrechten: iedereen auteur!
  • Toekenning van warranten en opties: disproportioneel of niet?
 • Fiscale behandeling
  • Loonkosttheorie – de artikelen 49 en 53, 10° WIB ’92
  • Onderscheid naargelang de begunstigde een natuurlijk dan wel een rechtspersoon is? Artikel 195 § 1 WIB ’92
  • Quid met buitenlandse bestuurders (natuurlijke of rechtspersonen)?
  • Abnormale & goedgunstige voordelen?
  • Optiewet van 26 maart 1999
  • De anti-misbruikbepaling van artikel 344 § 1 WIB ’92
  • Recente rechtspraak
  • Relevante rulings

Meester Pieter Van Den Berghe is partner bij het advocatenkantoor Monard Law waar hij focust op de vennootschapsbelasting en het internationaal fiscaal recht. Pieter Van Den Berghe schrijft en spreekt over fiscale thema’s.

Steven Vanden Berghe is voorzitter van de rulingcommissie waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met de problematieken van de interne meerwaarden, de tax shelter, de tonnagetaks, kwijtscheldingen van schuld en herstructureringen en reorganisaties. Als veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker laat hij op een zeer transparante wijze zien hoe “aan de andere kant van de tafel” naar fiscale dossiers gekeken wordt.

27 andere producten in dezelfde categorie: