Het WVV en haar fiscale gevolgen - Reorganisaties Bekijk groter

Het WVV en haar fiscale gevolgen - Reorganisaties

- -
Pieter-Jan WOUTERS & Ann-Sophie HAGHEDOOREN (EY)

OD - 20056

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:05:24
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 04.05.2020

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd het vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd, vereenvoudigd en geflexibiliseerd. De fiscale wetgeving werd in lijn gebracht met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht om zo discrepanties tussen beide rechtstakken te vermijden en om de invoering van het WVV fiscaal te neutraliseren. Een goed begrip van deze nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale ‘bijwerkingen’ van het WVV en de herzieningen in het WIB92 te identificeren en te kunnen kaderen, aangezien ze verder reiken dan op het eerste zicht blijkt.

In dit seminarie wordt de focus gelegd op de praktische toepassing van het WVV in een reorganisatiecontext. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • Waarom is er nood aan autonome fiscale definities voor fusies, splitsingen en inbrengen? En wat is hiervan de praktische impact
  • Wat betekent de (in de tijd gelimiteerde) boekhoudkundige retroactiviteit voor de praktijk?
  • Hoe verlopen fusies van kapitaalvennootschappen en kapitaalloze vennootschappen praktisch? En wat met inbrengen van nijverheid?
  • Welke mogelijkheden biedt de liberalisering van vzw’s (commerciële activiteiten, fusies, omzettingen, enz.)? En wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?
  •  …

Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over de hervorming van de vennootschaps-belasting en andere fiscale topics.

Ann-Sophie Haghedooren is als advocaat-associate verbonden aan EY Law (balie van Gent) met een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht waarmee zij zowel nationale als internationale cliënten, actief binnen een heel aantal sectoren, bijstaat. Zij behaalde tevens een bijzondere graad in algemeen management aan de Vlerick Business School en vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.

27 andere producten in dezelfde categorie: