Successie- en zorgplanning in extremis Bekijk groter

Successie- en zorgplanning in extremis

- -
Frederic HEYLEN (Cazimir)

OD - 20096

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:11:23
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 02.07.2020

Welke mogelijkheden tot successie- en zorgplanning heeft men indien men onverhoopt slecht medisch nieuws te horen krijgt? Wat als men vrijwillig in quarantaine gaat of moet worden opgenomen in een zorginstelling? En wat als men op zo’n ogenblik net in het buitenland verblijft? Welke opties resteren dan nog? De spreker biedt aandacht aan zowel bestaande technieken als aan enkele recente innovatieve ontwikkelingen. 

De meerwaarde van een successieplanning in extremis is dat het vermogen toch nog met een gerust gemoed én op een fiscaal gunstige manier kan worden overgedragen. Daarnaast zorgt een behoorlijke vermogensplanning er ook voor dat het vermogen op een verantwoorde manier beheerd zal blijven, indien men dit later niet meer zelf kan, zonder in te boeten op verzorging en huisvesting. 

Een allesomvattende en volwaardige successieplanning op maat betekent ten slotte ook een zeer persoonlijke zorgplanning. Naast de overdracht en het beheer van vermogen, bestaan er vaak ook diverse vragen over de laatste fase van het leven. Mensen bereiken pas échte gemoedsrust nadat ze ook hun hoogstpersoonlijke beschikkingen inzake het levenseinde hebben opgemaakt. Het gaat dan niet alleen over bepaalde medische kwesties (zoals patiëntenrechten, orgaandonatie of euthanasie) maar ook over meer praktische zaken in verband met de uitvaart of de digitale nalatenschap. Uiteraard komen ook de recente wijzigingen aan de regelgeving aan bod. Een adviseur die van het volle vertrouwen van zijn/haar cliënt kan genieten, gaat ook deze delicate vragen niet uit de weg en bespreekt ze in alle openheid en zonder taboes.

 Volgende topics komen in dit seminarie aan bod:

 • Successieplanning in extremis
  • Schenking:
   • Notarieel: op kantoor, op verplaatsing of via volmacht
   • Onderhands:
    • Bankgiften
    • Registratie
  • Testament:
   • Notarieel of internationaal: met of zonder getuigen?
   • Eigenhandig: wat met de bewaring?
   • Specifieke clausules
   • Niet-patrimoniale beschikkingen
  • Andere planningstechnieken in extremis?
  • Zorgvolmacht:
   • Notarieel: op kantoor of via videoconferentie
   • Onderhands
   • Registratie
 • Zorgplanning in extremis
  • Instrumenten: zorgvolmacht, testament en levenstestament
  • Inhoud: Beschikkingen inzake levenseinde:
   • Verklaring van voorkeur
   • Patiëntenrechten
   • Orgaandonatie
   • Donatie aan de wetenschap
   • Euthanasieverklaring
   • Uitvaart en lijkbezorging
   • Digitale nalatenschap

Meester Frederic Heylen (Cazimir) legt zich vanuit zijn jarenlange ervaring toe op (inter)nationale vermogensplanning en familiaal vermogensrecht. Hij heeft een doorgedreven kennis inzake erfbelasting en successieplanning in het algemeen en is geboeid door filantropie in de meest brede zin. Dit omvat niet enkel giften en legaten aan goede doelen, maar ook het zoeken naar structuren voor de verzorging van zorgbehoevende familieleden of de bescherming van kunstwerken of waardevol patrimonium. Aldus begeleidt hij families bij de meest uiteenlopende aspecten van de overdracht van hun vermogen en/of hun familiebedrijf. 

30 andere producten in dezelfde categorie: