Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren na de coronacrisis Bekijk groter

Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren na de coronacrisis

23 okt 2020 - 12:00 - 14:00
P. Van den Broeck (Monard) & W. Hendrickx & J. Decoutere (OBA)

20201023 - 20107

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Het huidige economische klimaat en de gevolgen van de coronacrisis zullen weldra het ondernemingslandschap grondig wijzigen. Met enige vertraging zullen ook accountants- en boekhoudkantoren hiervan een impact voelen. Deze golf gecombineerd met de vergrijzing van de beroepsgroep, de toenemende consolidatie, opkomst van “grotere” accountantskantoren en de nieuwe administratieve verplichtingen gekoppeld aan IT-investeringen zorgt voor een perfect storm binnen de beroepsgroep. 

Het juiste antwoord op deze evoluties verschilt van kantoor tot kantoor. Het kan gaan van overdracht aan een volgende generatie, associatie binnen een netwerk of opgaan binnen een grotere groep. In veel gevallen gaat het om een vorm van overdracht of samenwerking

In dit seminarie wordt nader stilgestaan bij dergelijke samenwerking of overdracht en meer in het bijzonder bij de diverse mogelijkheden waarop dit kan geschieden met nadruk op de financiële, juridische en fiscale aandachtspunten. Tevens wordt stilgestaan bij de voorbereiding van een dergelijk proces. De sprekers maken U hierbij graag wegwijs. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Financiële en fiscale aspecten:
  • Welke waarderingsmethodes kunnen gebruikt worden?
  • Welke normalisaties worden op de bestaande cijfers toegepast?
  • Welke “multiples” kan u hanteren?
  • Hoe wordt de “goodwill” gewaardeerd?
  • Wat is het belang van een groeitraject?
  • Wat doet u met overtollige activa?
 • Juridische aspecten:
  • Kort overzicht van de voornaamste (al dan niet vennootschapsrechtelijke) overdrachtstechnieken en hun voornaamste kenmerken;
  • Welke vergoedingsmechanismen kunnen worden gehanteerd en op welke wijze (bv. via een eenvoudige koopprijs, via een zgn. earn-out, etc.)?
  • Welke beschermingstechnieken (bijvoorbeeld verklaringen en waarborgen in geval van een overdracht van aandelen) zijn er specifiek voor cijferberoepers?
  • Hoe bereidt u het due diligence onderzoek voor?
  • Wat met de deontologische verplichtingen van het IAB of BIBF?
  • Wat met de overdracht van het personeel?
 • Impact van het WVV op professionele vennootschappen van cijferberoepers:
  • Algemeen
  • Verplichte omzetting van CVBA => BV?
  • Mijn vennoot wil stoppen: meer mogelijkheden?
  • Conflicten tussen vennoten: mogelijkheden van uittreding/uitsluiting onder het WVV.

Meester Pieter VAN DEN BROECK is partner bij advocatenkantoor Monard Law en is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht in de ruime zin met een focus op transacties (o.a. fusies, overnames, familiale overdracht, herstructureringen, ...) en advies-verlening. Pieter is bijzonder goed vertrouwd met het WVV en geeft hierover geregeld seminaries.

De heren Jo DECOUTERE en Wannes HENDRICKX zijn actief bij O.B.A., Overnamebemiddeling & Advies. Jo is licentiaat accountancy plus fiscale hogeschool (FHS) te Brussel met meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal, juridisch en financieel advies. Wannes is Master Toegepaste Economische Wetenschappen (UA), Master of Advanced Accounting (UGent) en fiscale hogeschool (FHS, te Brussel). Wannes heeft meer dan 10 jaar ervaring in financieel/fiscaal advies voor KMO’s.

30 andere producten in dezelfde categorie: