Verlaagde prijs Actualia burgerlije aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen voor de onbetaalde schulden aan fiscus en/of RSZ Bekijk groter

Actualia burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen voor de onbetaalde schulden aan fiscus en/of RSZ

26 nov 2020 - 12:00 - 14:00
Roel Verheyden (advocaat)

20201126 - 20115

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB in aanvraag
Erkenning IBJ 2 ptn

Omschrijving

Het is een publiek geheim dat de fiscus en de RSZ als “lenders of last resort” fungeren voor een onderneming die kampt met financiële problemen. De bestuurders van de onderneming-rechtspersoon verwerven dan een kunstmatig krediet voor de vennootschap door de particuliere schuldeisers te betalen die nodig zijn voor de continuïteit van de onderneming maar de ingehouden bedrijfsvoorheffing en/of btw, dan wel de RSZ-bijdragen op de lonen van de werknemers niet door te storten. De vraag rijst vervolgens in welke omstandigheden die werkwijze foutief is, met name als de onderneming failliet wordt verklaard.

Het eerste deel van het seminarie analyseert daarom zowel voor de fiscale schulden als voor de RSZ-schulden van de rechtspersoon wat de stand is van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer: het materiële toepassingsgebied (wanneer en voor welke schulden is een bestuurder aansprakelijk), het personele toepassingsgebied (welke bestuurders zijn aansprakelijk) en het procedurele toepassingsgebied (wie kan de vordering instellen). Met betrekking tot de fiscale bestuursaansprakelijkheid wordt bijzondere aandacht besteed aan de toepassing van (de uitzondering op) het wettelijke foutvermoeden in geval van faillissement. Tot slot wordt de eventuele overlap met de algemene faillissementsrechtelijke aansprakelijkheden t.a.v. de bestuurders bestudeerd.

Het tweede deel gaat nog kort in op de relevantie van de beperking van de bestuursaansprakelijkheid in het WVV en de mogelijkheid voor bestuurders om verzekerd en gevrijwaard te worden door de rechtspersoon voor de aansprakelijkheid van fiscale resp. sociale schulden.

Schematisch zal het seminarie als volgt verlopen:

  • Inleiding
  • Bestuursaansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW (ART. 51 Fiscaal Invorderingswetboek)
  • Bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (art. XX.226 WER)
  • Verhouding met faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders
    • Aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout (art. XX.225 WER)
    • Aansprakelijkheid wegens wrongful trading (art. XX.227 WER)
  • Relevantie van wettelijke beperking van bestuursaansprakelijkheid
  • Vrijwaring en verzekering van bestuursaansprakelijkheid

Roel Verheyden was werkzaam als doctoraatsbursaal aan het instituut van Handels-en Insolventierecht aan de KU Leuven en begint in 2021 als advocaat aan de balie van Brussel. Hij schrijft ook geregeld over actuele thema’s in het vennootschaps-en insolventierecht op www.corporatefinancelab.org.  

30 andere producten in dezelfde categorie: