Verlaagde prijs De vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper. Fiscaal nog zinvol? Bekijk groter

De vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper. Fiscaal nog zinvol?

14 dec 2020 - 12:00 - 14:00
Marc Gielis (Decupere, Gielis & Partners)

20201214 - 20116

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB in aanvraag

Omschrijving

Veel ondernemers en vrije beroepen (advocaten, maar ook artsen, notarissen, …) kiezen ervoor om hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap. Veelal uit fiscale overwegingen.  Maar wat zijn echter de mogelijkheden en beperkingen?  Ook moet er worden stil gestaan bij de fiscale regels van het zomerakkoord van 2017. We bekijken hierbij het fiscale luik voor wie erover nadenkt een vennootschap op te richten of wie reeds een vennootschap heeft maar zich hierbij een aantal vragen stelt. 

Onder meer de volgende items komen aan bod:

  • De belangrijkste voordelen van het werken met een vennootschap: de tariefvoordelen, de voordelen alle aard (zoals de bedrijfswagen, …)
  • Hoe gaan we te werk bij de omzetting van een ‘éénmanszaak’ naar een vennootschap? Hoe verloopt de overstap fiscaal?
  • Welke instrumenten zijn concreet bruikbaar om uw fiscale situatie te optimaliseren? Hoe moet u hieruit selecteren?
  • Hoe onttrekken we gelden aan de vennootschap: huurinkomen, intrest (rekening courant), dividend, …?  Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hiervan?
  • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap?
  • Nadenken over uw woning of ander onroerend goed: binnen of buiten de vennootschap?
  • Is een goodwillconstructie (nog) aangewezen?  Zo ja, hoe moet/kan deze gefinancierd worden?
  • De fiscaal vriendelijke pensioenopbouw (groepsverzekering, individuele pensioentoezegging)
  • … 

De heer Marc Gielis is IAB-belastingconsulent. Hij heeft 30 jaar gewerkt bij Bank J.Van Breda en C° NV te Antwerpen als fiscaal en patrimoniaal planner, waarna hij de stap naar het zelfstandig beroepsleven heeft gezet nl. als partner bij het kantoor Decupere, Gielis en PartnersOok is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School en Odisee (Brussel).

30 andere producten in dezelfde categorie: