Verlaagde prijs Asset of share-deal met focus op vastgoedtransacties: fiscale en juridische aspecten Bekijk groter

Asset of share-deal met focus op vastgoedtransacties: fiscale en juridische aspecten (VOLZET)

11 dec 2020 - 13:30 - 15:30
Francis VAN DER HAERT & Wouter STRYPSTEEN (Cazimir)

20201211 - 20123

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB in aanvraag
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning BIV 2h

Omschrijving

Caveats, do’s & don’ts met bijzondere aandacht voor de houding van de fiscus.

De hamvraag bij (vastgoed)transacties en dit zowel voor de (kandidaat-)koper als voor de (kandidaat-)verkoper is: (ver)koop ik nu best de aandelen (de zogenaamde “share deal”) of de activa (de zogenaamde “asset deal”)?

De keuze is dikwijls afhankelijk van de concrete situatie, doch heeft algemeen een verschillend juridische en fiscale impact, waarbij de koper en verkoper dikwijls anders aankijken tegen de(zelfde) transactie en niet zelden tegengestelde belangen en/of andere overwegingen hebben die finaal dienen verzoend te worden.

De sprekers overlopen tijdens dit seminarie de diverse pro’s en con’s van de keuze share of asset deal vanuit juridisch en fiscaal perspectief en bekijken tevens hoe een evenwicht kan gevonden worden inzake de verdeling van het risico tussen partijen. Aan de hand van een becijferd voorbeeld worden de verschillen duidelijk tussen een share deal en een asset deal. 

In het bijzonder focussen de sprekers op deals in de vastgoedsector (villa- en patrimoniumvennootschappen, special purpose vehicles), de houding van de fiscus en wat voor de belastingplichtige de gevolgen zouden kunnen zijn van het tussenkomen van de fiscus.

Volgende topics komen in dit seminarie aan bod:

 • Verschil tussen share-deal en asset-deal:
  • Voor- en nadelen? Tegengestelde belangen voor koper en verkoper?
  • Overnametraject
 • Verschilpunten op juridisch vlak:
  • Vennootschapsrechtelijk
  • Aansprakelijkheid
 • Verschilpunten op fiscaal vlak:
  • Inkomstenbelasting
  • Btw
  • Registratiebelasting
 • Vastgoedsector:
  • Prijsbepaling en waardering aandelen vastgoedvennootschap
  • Fiscaal misbruik & simulatie
  • Mogelijke gevolgen van herkwalificatie. Worst case – scenario?
  • Testcases: arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen van 12 februari 2019

Meester Francis van der Haert is advocaat bij Cazimir waar hij zich in het bijzonder toelegt op vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en de begeleiding en advisering in alle vennootschapsrechtelijke aspecten van het (bedrijfs)leven. Meester van der Haert is een regelmatige spreker op seminaries en workshops georganiseerd door beroepsfederaties, werkgeversorganisaties en opleidingscentra. Meester Wouter Stryspteen is fiscaal advocaat bij Cazimir met specialisatie in de ondernemings- en vermogensfiscaliteit. In het bijzonder legt hij zich toe op het adviseren en begeleiden van cliënten bij vennootschapstransacties, financiële investeringen en vastgoed-dossiers. 

29 andere producten in dezelfde categorie: