De pauzeknop voor ondernemingen die getroffen zijn door de CoViD-19-crisis Bekijk groter

De pauzeknop voor ondernemingen die getroffen zijn door de CoViD-19-crisis

- -
Mr. Dominique DE MAREZ (Eubelius)

OD - 20080

€ 60,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:31:43
Erkenning OVB 1 pnt
Erkenning BIBF 1h

Omschrijving

Seminarie van 04.05.2020

Op 24 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis.

Naar het voorbeeld van de opschorting die door de rechtbank kan worden verleend in het raam van een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt er aan alle door het KB geviseerde ondernemingen een tijdelijke opschorting toegekend. Deze opschorting beschermt hen tegen bewarende en uitvoerende beslagen, faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding) en de ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling. De regeling doet echter geen afbreuk aan de verplichting om opeisbare schulden te betalen.

In dit seminarie wordt er uitvoerig ingegaan op het toepassingsgebied van het KB (1), de draagwijdte van de algemene opschorting (2), de mogelijke uitzonderingen (3), de opschorting van de verplichting om aangifte van faillissement te doen (4), de bescherming van nieuw krediet (5) en de duur van de opschorting (6).

Dominique De Marez is advocaat bij de balie van West-Vlaanderen (Eubelius, Kortrijk). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op in procedures die te maken hebben met het insolventie- en/of vennootschapsrecht en hij geeft regelmatig seminaries over onderwerpen die daarmee verband houden. 

11 andere producten in dezelfde categorie: