Verlaagde prijs Handelsagentuur - de beëindiging van de agentuurovereenkomost Bekijk groter

Handelsagentuur - de beëindiging van de agentuurovereenkomst

14 sep 2020 - 12:00 - 14:00
Koen DE BOCK (De Bock & Baluwé advocaten)

20200528 - 20085

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning IBJ 2 punten

Omschrijving

Tijdens dit seminarie wordt gefocust op de beëindiging van de agentuurovereenkomst:

 • gemeenrechtelijke beëindigingswijzen
 • afloop van contracten van bepaalde duur
 • overlijden of faillissement van één van de partijen
 • stopzetting met wederzijds akkoord
 • gerechtelijke ontbinding
 • geldigheid uitdrukkelijk ontbindend beding en uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde concurrentiebeding voor de periode na de beëindiging
 • cliënteelvergoeding
 • bijkomende vergoedingen waarop de agent eventueel aanspraak kan maken
 • beëindigingsmogelijkheden voorzien in de Agentuurwet
 • opzegging van de overeenkomst
 • te respecteren opzeggingstermijn
 • verschuldigde opzeggingsvergoeding
 • formaliteitein opzeg
 • onmiddellijke beëindiging wegens ernstige tekortkomingen of uitzonderlijke omstandigheden

Koen De Bock, advocaat sinds 1992, vennoot en mede-oprichter van het advocatenkantoor De Bock & Baluwé, specialist inzake distributierecht en mededinging, vennootschapsrecht en M&A én veelgevraagd spreker op seminaries.

11 andere producten in dezelfde categorie: