Verlaagde prijs GDPR – Internationale datatransfers na Schrems II Bekijk groter

GDPR – Internationale datatransfers na Schrems II

12 nov 2020 - 12:00 - 14:00
Stéphanie DE SMEDT & Charlotte JACQUES (Loyens & Loeff)

20201112 - 20105

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBJ 2 ptn
Erkenning FSMA (tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten) 2 punten

Omschrijving

In het Schrems II arrest besliste het Europees Hof van Justitie dat de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten onder het zogenaamde Privacy Shield niet in overeenstemming met de GDPR was. De doorgifte van persoonsgegevens op basis van "standaard contractuele bepalingen” (“standard contractual clauses” of "SCC’s") blijft wel overeind, zijnde op wankele poten. Voorwaarde is dat het ontvangende land een wettelijke bescherming biedt die gelijkwaardig is aan de gegevensbescherming binnen de EU, en/of dat de partijen zelf de nodige contractuele beveiliging inbouwen indien dit niet zo is.

Deze uitspraak heeft met onmiddellijke ingang een grote impact voor organisaties die persoonsgegevens naar de VS en naar andere derde landen doorgeven. Daarom reageerde het Europees Comité voor Gegevensbescherming prompt met een FAQ. Intussen zijn privacy-activisten op grote schaal gestart met het indienen van klachten tegen websites die nog steeds persoonsgegevens (via cookies of plug-ins) naar de VS doorsturen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER?
  • Hoe een passende bescherming garanderen (en bewijzen)?
  • Welke landen beschikken over adequaatheidsbesluiten en wat indien er geen dergelijk besluit voorhanden is?
  • Wat moeten standard contractual clauses (SCC’s) en Binding Corporate Rules (BCR) stipuleren? Zijn er nog andere alternatieven?
  • Hoe omgaan met de specifieke situatie van de VS?
  • Hoe omgaan met dienstverleners die zich nog steeds beroepen op het Privacy Shield?
  • Impact op de Brexit vanaf 1 januari 2021?
  • Welke actiepunten kunnen organisaties die persoonsgegevens doorgeven naar derde landen best noteren?
  •  …

Meester Stéphanie DE SMEDT is advocaat en lid van de Litigation & Risk Management Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België. Stéphanie is gespecialiseerd in algemeen handelsrecht (met een focus op e-commerce), intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van technologieoverdracht, licentieovereenkomsten, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), en ICT-recht (met inbegrip van privacy en gegevensbescherming).  Zij is hoofd van het IP/IT Team en van het Privacy & Data Protection Team binnen Loyens & Loeff België. Daarnaast is zij ook lid van het Healthcare & Life Sciences Team en deeltijds praktijkassistente bij de KULeuven (CiTiP). Meester Charlotte JACQUES is advocaat en eveneens lid van de Litigation & Risk Management Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België. Charlotte is gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming, (internationaal) handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht. 

11 andere producten in dezelfde categorie: