Gegevensbescherming: het institutionele kader Bekijk groter

Gegevensbescherming: het institutionele kader

- -
Willem DEBEUCKELAERE (CBPL)

OD - 18076

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:04:08
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uur
Erkenning IAB 2 uur

Omschrijving

Het institutionele landschap van de toezichthouder over privacy en gegevensbescherming zal grondig gewijzigd worden vanaf 25 mei.  

Vooreerst is er de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit die vanaf 25 mei aan zet is als rechtsopvolger van de Privacycommissie. Echter, de richtlijn strafrechtsketen zal worden opgevolgd door een andere autoriteit, m.n. het Controleorgaan.  Die zal ook instaan voor alle politiediensten.  Daarbovenop krijgen ook de veiligheidsdiensten een afzonderlijk toezichthouder: het vast comité I krijgt er een bevoegdheid bij als gegevensbeschermingsautoriteit voor die diensten. En om het plaatje compleet te maken zal er nog door het vast comité P een toezichtsrol worden gespeeld over OCAD. Hiermee zal België een unieke plaats innemen in het Europese landschap, dat zelf ook weer een nieuwe toezichthouder krijgt met het Europees Comité voor Gegevensbescherming, dat op haar beurt dan ook weer van groter belang wordt voor de nationale werking.

Tijd om die constructie en de werking ervan uit te leggen.

11 andere producten in dezelfde categorie: