Cybersecurity – Hoe de NIS-wet implementeren in uw bedrijf? Bekijk groter

Cybersecurity – Hoe de NIS-wet implementeren in uw bedrijf?

- -
Ruben ROEX & Edwin JACOBS (time.lex)

OD - 19111

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2 uur
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning IBR erkend
Erkenning IBJ 2 punten (indien gevolgd voor 01.12.2019)

Omschrijving

Seminarie van 23.09.2019

De nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingswet of NIS-wet werd op 3 mei 2019 van kracht. Veel praktische aspecten voorzien in de NIS-wet worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. Naar verwachting zal dit KB op korte termijn gepubliceerd worden. 

De nieuwe wetgeving verplicht bedrijven een cybersecuritycultuur op te zetten. Daartoe legt de wet informatieveiligheidsverplichtingen op aan heel wat organisaties die in België actief zijn. Deze verplichtingen hebben vooral betrekking op het nemen van preventieve (informatie) veiligheidsmaatregelen en het melden van incidenten. Voor de betrokken bedrijven is dit op essentiële punten qua impact te vergelijken met de GDPR-reglementering.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wie wordt beschouwd als aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners?
  • Welke technische en organisatorische maatregelen dienen genomen te worden?
  • Welke rapportageverplichtingen naar aanleiding van incidenten?
  • Welke gevolgen voor de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?
  • Wat voorziet de wet qua handhaving en sancties? 

Meesters Ruben ROEX en Edwin JACOBS zijn advocaat en vennoot bij Timelex. Timelex is een toonaangevend niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in de juridische aspecten van informatietechnologie (IT), privacy & gegevensbescherming (GDPR), intellectuele eigendom en media- en elektronische communicatie. Ze hebben specifiek ervaring in zaken die te maken hebben met cybersecurity en cybercriminaliteit.

9 andere producten in dezelfde categorie: