Inspectie door Gegevensbeschermingsautoriteit – een draaiboek Bekijk groter

Inspectie door Gegevensbeschermingsautoriteit – een draaiboek

- -
Liese KUYKEN (Lydian)

OD - 20024

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:04:44
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning BIV 2h

Omschrijving

Seminarie van 23.03.2020

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de bewustwording rond gegevensbescherming sterk toegenomen. De Belgische Privacycommissie werd omgedoopt tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en kreeg de opdracht burgers en bedrijven te ondersteunen op het gebied van gegevensbescherming en de naleving van de AVG te controleren

Het initiatief tot controle door de GBA kan pro- of reactief zijn en de GBA kan daarom zowel na een concrete klacht van een betrokkene als op eigen initiatief een onderzoek instellen. Velen vonden ondertussen de weg naar de GBA. De informatie-aanvragen en klachten zitten sterk in de lift met respectievelijk 3.599 en 148 in 2018 (tegenover 2145 en 76 in 2017). De kans dat de GBA in de toekomst meer controles zal uitvoeren, lijkt in ieder geval groot.

Daarom is het belangrijk te weten wat men als organisatie kan verwachten bij een onderzoek door de GBA en hoe men zich kan voorbereiden. De spreker overloopt de procedure systematisch en deelt hierbij haar ervaring met de praktijk.

Mr. Liese KUYKEN is advocaat bij Lydian en is gespecialiseerd in privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Ze is medeauteur van het artikel “Handleiding bij inspectie door GBA” in het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Kan een organisatie zich voorbereiden op een onderzoek door de GBA?
  • Hoe wordt een onderzoek door de GBA gestart?
  • Hoe verloopt een onderzoek precies en welke rechten heeft de organisatie?
  • Wat staat op het spel?
  • Het hoger beroep bij het Marktenhof
  • Vragen en antwoorden

10 andere producten in dezelfde categorie: