Auteursrechten - Fiscale en sociaalrechtelijke vraagstukken Bekijk groter

Auteursrechten - Fiscale en sociaalrechtelijke vraagstukken

- -
ALTIUS & Tiberghien

OD - 20079

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:24:58
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 07.05.2020

Naast het juridisch kader – wat is het auteursrecht?  - blijft het fiscale, parafiscale en arbeidsrechtelijk statuut m.b.t. auteursrechtelijk beschermde werken in de praktijk vele vragen oproepen. 

Tijdens het seminarie wordt een inleiding gegeven tot het auteursrecht – wat wordt er beschermd, wie  is auteur, welke rechten heeft hij, en hoe kan hij deze rechten exploiteren? – en komen een aantal vaak voorkomende fiscale en arbeidsrechtelijke vragen uit de dagelijkse praktijk aan bod. 

Hoe dienen clausules voor de overdracht van auteursrechtelijk beschermd werk in overeenkomsten te worden opgenomen? Kunnen inkomsten uit een octrooi ook kwalificeren als een vergoeding voor auteursrechtelijk beschermd werk? Wat zijn de gevolgen indien wordt gewerkt met een managementvennootschap? Wat is de btw-behandeling van auteursrechtelijke vergoedingen? Etc. Elk vanuit hun praktijkdomein delen de sprekers hun ervaringen. 

Volgende sprekers zullen aan bod komen:

  • Alexander De Bleeckere (expertise: Auteursrecht - ALTIUS)
  • Kimberley De Plucker (expertise: HR Tax - Tiberghien)
  • Stijn Vastmans (expertise: BTW - Tiberghien)
  • Isabelle Timmerman (expertise: Arbeidsrecht – ALTIUS)

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wat zijn auteursrechten?
  • Personenbelasting
  • BTW
  • Arbeidsrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten