Handelshuur en korteduurhandelshuurcontracten: recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe (huur)overeenkomsten Bekijk groter

Handelshuur en korteduurhandelshuurcontracten: recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe (huur)overeenkomsten

- -
Dr. Kristof VANHOVE (Integra Advocaten)

OD - 19103

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:07:10
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning BIV 2 uren

Omschrijving

Seminarie van 13.06.2019

Ook de bevoegdheden inzake handelshuur werden overgedragen aan de Gewesten ten gevolge van de 6de staatshervorming. Ondanks het feit dat de handelshuurwetgeving - welke nog dateert van 1951 en inmiddels ruim gedateerd is - is in tegenstelling tot wat de woninghuur betreft, een grondige hervorming tot op heden uitgebleven.

Niettemin vonden recentelijk toch 2 belangrijke vernieuwingen plaats:

 • De invoering van een wettelijke regeling en specifiek huurregime voor pop-up(shop)s of de zogenaamde “mini-handelshuur”, en;
 • een nieuwe regeling voor kortdurende (niet langer dan 6 maand) verhuring ten gevolge van de optionele onderwerping van beroepsmatige verhuur aan BTW.

In dit seminarie overloopt de spreker de meest ingrijpende en belangrijke evoluties inzake handelshuur op het vlak van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Aldus komen volgende topics aan bod:

 • Handelshuur
  • Recente rechtspraak inzake:
   • toepassingsgebied
   • problematiek van de shop-in-shop
   • duur en opzegging
   • huurprijsherziening
   • aanvraag en weigering huurhernieuwing; valkuilen
    • Grondwettelijk Hof nr. 69/2017, 15 juni 2017 (prejudiciële vraag)
    • Cassatie 6 september 2018
    • Quid met het onderscheid tussen personen- en kapitaalvennootschappen na de invoering van het WVV
   • uitzettingsvergoeding
 • Huur van korte duur (pop-up shop(s)) 

Meester Kristof Vanhove is advocaat en partner bij  Integra advocaten. Meester Vanhove promoveerde tot Doctor in de Rechten aan het Instituut voor Contractenrecht aan de KULeuven met het proefschrift “Handelshuur, rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling”, is tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, lid van CEPANI en is tevens hoofdeditor van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed”.

9 andere producten in dezelfde categorie: