Hervorming van het goederenrecht: nieuwe spelregels voor vastgoedeigenaars Bekijk groter

Hervorming van het goederenrecht: nieuwe spelregels voor vastgoedeigenaars

- -
Stefaan Van Dyck (Monard Law)

OD - 20078

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning BIV 2h

Omschrijving

Seminarie van 25.08.2020 - 1:59:18

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel houdende Boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek aangenomen. Op één uitzondering na, treedt de Wet in werking op 1 september 2021.

Het oude goederenrecht, nog grotendeels gebaseerd op de Code Napoleon en dus oorspronkelijk geschreven voor een agrarische samenleving, was aan een update toe. Het goederenrecht werd dan ook gemoderniseerd, geflexibiliseerd en gecentraliseerd.

Aan de hand van 10 nieuwe of gewijzigde principes geeft de spreker een praktische inkijk in de nieuwe Wet en toont hij aan waar precies de relevante vernieuwing zit, welke (nieuwe) mogelijkheden geboden worden en, vooral, hoe er kan/moet geanticipeerd worden op de nieuwe wettelijke bepalingen:

  • Vruchtgebruik: rechtspersonen en minder conflicten
  • Burenhinder en -ruzies: nieuwe criteria, procedures en middelen ter voorkoming en beslechting
  • Grensoverschrijdende constructies: specifieke regels voor over- en onderbouw
  • Natrekking: coherentere vergoedingsregeling
  • Erfdienstbaarheden: vereenvoudiging en verduidelijkingen, ook in verband met ontstaan
  • Vrijwillige mede-eigendom: nieuwe regeling om toch te kunnen verdelen
  • Erfpacht en opstal: de Wetten van 1824 gewijzigd en geïntegreerd in het wetboek
  • Bouwprojecten: de invoering van een extra dimensie: het 3-dimensionaal eigendomsrecht en de volume-eigendom
  • Gevonden voorwerpen: de eerlijke vinder en de redelijke beloning
  • Hypotheekregister en de kantmelding: vervollediging informatie

Mr. Stefaan Van Dyck is advocaat en associate partner bij Monard Law. Hij is gespecialiseerd in advisering aangaande onroerend goed transacties en financieringstransacties (in het bijzonder financiering van onroerend goed).

7 andere producten in dezelfde categorie: