Faillissementen en faillissementsmisdrijven - strafbare feiten, procedures, actiemogelijkheden en gerelateerde misdrijven Bekijk groter

Faillissementen en faillissementsmisdrijven - strafbare feiten, procedures, actiemogelijkheden en gerelateerde misdrijven

- -
Francis DESTERBECK (Hof van Beroep Gent)

OD - 20097

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 03.09.2020 - 2:05:07

Faillissementen zijn en blijven anno 2020 niet alleen een spijtige realiteit waarbij de COVID-19 perikelen talloze bedrijfsleiders en hun mede-contracten bovendien in een aantal gevallen meteen met de neus op de feiten gedrukt hebben of, in het beste geval, op zijn minst de problematiek hernieuwd in de belangstelling gebracht hebben.

In sommige omstandigheden hangt aan een faillissement evenwel ook een strafrechtelijk aspect vast. Wanneer uit onderzoek blijkt dat in het kader van een faillissement strafbare feiten werden begaan, treden de parketten in werking en worden strafrechtelijke vervolgingen ingesteld.

Tijdens dit webinar verheldert de spreker volgende actuele vragen:

  • wat zijn de verschillen tussen de faillissementsprocedure voor de ondernemingsrechtbank en de strafprocedure voor de correctionele rechtbank?
  • wat is precies strafbaar en wat niet?
  • wat zijn de actiemogelijkheden van de faillissementscurator in het kader van een strafproces?

Er wordt verder ook aandacht besteed aan:

  • enkele misdrijven die vaak samen met faillissementsmisdrijven worden vervolgd zoals valsheid in geschriften, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vennootschapsgoederen en boekhoudmisdrijven;
  • de ‘grijze zone’ van de sterfhuisconstructies;

Hierbij zal telkens, aan de hand van concrete voorbeelden, worden aangegeven wat toelaatbaar is en wat niet.

Het webinar richt zich niet alleen tot advocaten en curatoren, die beroepshalve met de materie te maken hebben, maar ook tot andere belangstellenden, zoals de cijferberoepen, die met deze materie en problematieken kunnen geconfronteerd worden bij de bijstand van hun cliënten, krediet-verstrekkers en andere medecontractanten van ondernemingen in moeilijkheden.

De heer Francis Desterbeck is eerste advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Gent en voorzitter van de IVZW “Centrum voor de studie van het Europees strafrecht”.

3 andere producten in dezelfde categorie: