Dit product is niet zichtbaar voor uw klanten. Publiceren Terug

De Maatschap: vele wijzigingen, en toch een blijver in de successieplanning - of zijn er (betere) alternatieven? Bekijk groter

De Maatschap: vele wijzigingen, en toch een blijver in de successieplanning - of zijn er (betere) alternatieven?

OD - 19075

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h

Omschrijving

Seminarie van 12.09.2019

Een link naar de opname zal u toegestuurd worden daags na het afronden van uw bestelling

Ook de maatschap, het controlevehikel bij uitstek voor familievermogens en overdracht van ondernemingen, ontsnapte niet aan de tsunami van wetswijzigingen die het insolventie-, ondernemings-, vennootschaps-, erf- en fiscaal recht ondergingen de laatste jaren. Inmiddels is de storm wat gaan liggen en kan een voorlopige balans opgemaakt worden van de impact op de maatschap en zijn bruikbaarheid als vehikel in de successieplanning.

De sprekers overlopen met ons de belangrijkste wijzigingen, komen tot conclusies én gaan tot slot na of er geen (betere) alternatieven zijn voor de maatschap.

Tijdens het seminarie komen verder o.a. de volgende topics aan bod:

 • De invloed van diverse nieuwe regelgeving op de maatschap als instrument van successieplanning
  • Het nieuwe wetboek van vennootschappen en het nieuwe ondernemingsrecht: grondig overzicht en vergelijking tussen oud en nieuw: het bestuur (en zijn aansprakelijkheid), de algemene vergadering, het vermogen, de schuldeisers, de gronden tot ontbinding, de voortzettings- en verblijvingsbedingen, …
  • De discretie van de maatschap: wat is de invloed van de registratie in KBO en UBO-register?
  • De nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap
 • Het gebruik van de maatschap inzake vermogensplanning anno 2019:
  • aandachtspunten bij het samenspel van de maatschap en de schenking van de aandelen
  • controlebehoud: waar liggen de grenzen?
  • Vlabel: Standpunten, Rulings en anti-misbruikbepalingen
 • De maatschap vergeleken met enkele alternatieven:
  • rechtspersoon (besloten vennootschap)
  • bewind via schenking
  • onverdeeldheid van gemeen recht
 • Uitsmijters:
  • overgangsrecht en noodzaak aanpassing statuten? - aanbevelingen
  • de aanpassing van artikel 2003 Burg.W. en het belang voor de Maatschap (Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie)
  • checklist voor de check-up van bestaande statuten

De sprekers zijn als advocaat verbonden aan de praktijk Estate Planning van Sherpa Law Advocaten met kantoren te Antwerpen en te Brussel.

Meester Peter Meeuwssen legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

Meester Dirk De Groot is, na een voltijdse activiteit in de academische wereld, werkzaam als advocaat waarbij hij zich hoofdzakelijk toelegt op alle aspecten van het familiaal vermogensrecht en de estate planning. Meester De Groot is auteur van het HandboekSuccessierechten(uitgeverij Intersentia) en is vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

Meester Fréderic Stynen behaalde diploma’s Master in de Rechten en Master-na-Master in de Fiscaliteit aan de KULeuven en legt zich als advocaat voornamelijk toe op de advisering en begeleiding van ondernemers en vermogende particulieren bij het uitwerken van hun vermogens- en successieplanning. Zij zijn vaak gevraagde en inspirerende sprekers op zowel interne als externe seminaries en studiedagen over de onderwerpen die zij dagelijks in de praktijk behandelen.

30 andere producten in dezelfde categorie: