De rechtspersoon-bestuurder en de vaste vertegenwoordiger onder het WVV - een multidisciplinaire aanpak Bekijk groter

De rechtspersoon-bestuurder en de vaste vertegenwoordiger onder het WVV - een multidisciplinaire aanpak

- -
Carl Boudewyn & An Lettens (Moore Belgium)

OD - 20038

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:43:02
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 06.02.2020

Een van de belangrijke(re), maar ietwat onder de radar gebleven wijzigingen van het WVV is de herformulering van het (vroegere) artikel 61 § 2 W.Venn. inzake de rechtspersoon-bestuurder en de figuur van de vaste vertegenwoordiger.

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op de bestaande vennootschappen ook al hebben deze hun statuten formeel nog niet geconformeerd met de nieuwe wetgeving. Mogelijks zijn vele bestuursorganen niet meer wettelijk samengesteld hetgeen onder meer een ingrijpende impact kan hebben op de rechtsgeldigheid van hun besluiten en de aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan.

De spreker maakt van de gelegenheid gebruik om de figuur van de vaste vertegenwoordiger op een unieke multidisciplinaire wijze toe te lichten: vennootschapsrechtelijk, fiscaal, sociaal- en arbeidsrechtelijk en tevens vanuit de optiek van de (mogelijke beperking van) aansprakelijkheid:

 • Het nieuwe WVV
  • Wat is nieuw / er gewijzigd?
   • verruiming tot alle bestuursmandaten & rechtspersonen
   • verruiming kandidaten voor de functie
   • cascade-verbod
   • cumul-verbod
   • de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
  • Vergelijking met W.Venn.
  • Belangenconflictregeling
 • Overgangsregime – Inwerkingtreding
  • Principes & dwingende bepalingen
  • Is een (onmiddellijke) aanpassing van uw statuten noodzakelijk?
  • Gevolgen voor de besluiten van een (eventueel) niet rechtsgeldig samengesteld bestuursorgaan:
   • Relatieve / absolute nietigheid
   • Aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan:
    • Vennootschapsrechtelijk
    • Strafrechtelijk
 • Aansprakelijkheidsregime
  • Wanneer wel / niet?
  • Quid i.g.v. combinatie met statuut van werknemer?
  • Toepasselijkheid van de ‘cap’ op de bestuursaansprakelijkheid?
 • Sociaalrechtelijk
  • Het sociaal statuut van de vaste vertegenwoordiger
  • Combinatie statuut werknemer / vaste vertegenwoordiger
 • Fiscaal
  • Fiscaliteit van de vergoedingsstromen
  • Gelijksoortige functies
 • Conclusies & de lege ferenda
  • Beoordeling van de wijzigingen en de impact daarvan
  • Wat is nog niet (afdoende) geregeld?

De heer Carl Boudewyn is Senior Manager Business Legal Moore Belgium en aldaar één van de leidende figuren binnen het Business Legal team samengesteld uit juristen en fiscalisten gespecialiseerd in alle domeinen van de fiscaliteit en het ondernemings- en vennootschapsrecht.

Mevrouw An Lettens is Partner Business & International Tax Team Moore Belgium.

Beiden hebben inmiddels diverse publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en bevlogen sprekers op zowel interne als op externe seminaries.

29 andere producten in dezelfde categorie: