Corporate Housekeeping - De bestuurders en de bestuursorganen en de impact van het WVV Bekijk groter

Corporate Housekeeping - De bestuurders en de bestuursorganen en de impact van het WVV

- -
Ann-Sophie HAGHEDOOREN & Laura DERMINE (EY Law)

OD - 20046

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:16:19
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 31.03.2020

De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht heeft uiteraard ook een impact op de principes en de gangbare praktijken inzake ‘corporate housekeeping’ en dit zowel op het niveau van de bestuursorganen als van de algemene vergadering van aandeelhouders.

In dit 1ste seminarie overlopen de sprekers welke de concrete impact is van het WVV op de praktische organisatie en de werking van de bestuursorganen binnen de meest courante (overblijvende) rechtsvormen met bijzondere aandacht voor de nieuwe opportuniteiten, taken, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden én risico’s en in het bijzonder met welke dwingende bepalingen zeker rekening dient gehouden te worden bij de eerstkomende vergadering van de diverse bestuursorganen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Inleiding:
  • De nieuwe bestuursmodellen binnen de BV en de NV – praktische relevantie.
  • Relevantie en impact van de nog steeds afwijkende statutaire bepalingen.
 • Bijzondere topics:
  • Samenstelling bestuursorgaan: is Uw bestuursorgaan nog correct samengesteld? Gevolgen? Risico’s
   • Vaste vertegenwoordiger
   • Cascadevertegenwoordiging
   • Uitsluiting arbeidsovereenkomsten: wanneer combineerbaar met ander statuut?
  • Bijeenroeping
  • Belangenconflictregeling
  • Nietigheid van besluiten (art. 2:41)
   • Vormgebreken
   • Bevoegdheidsoverschrijding
   • Onrechtmatige uitoefening geschorste stemrechten
   • Andere in het WVV vermelde redenen
  • Verruiming begrip ‘dagelijks bestuur’
  • Solvabiliteits- en liquiditeitstest/alarmbelprocedure
  • Vraagrecht t.a.v. bestuurders
  • Schriftelijke besluitvorming: versoepeling
  • Notuleringsplicht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
   • Feitelijke bestuurders
   • ‘Duty of care’
   • Marginale toetsing
   • Beperking maximale bestuurdersaansprakelijkheid
   • Individuele versus hoofdelijke aansprakelijkheid
   • Exoneratie en vrijwaring van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Specifieke regels voor Raad van Toezicht en/of Directieraad? Identieke principes of zijn er verschillen
  • Directiecomité
  • Bezoldiging
  • Ontslag van een bestuurder
 • Uitsmijters
  • De minder ‘klassieke’ rechtsvormen
  • Woonplaatskeuze
  • Taalwetgeving – vertalingen (Art. 2:33 WVV)
  • Intern reglement (Art. 2:59)
   • Doel en nut
   • Voor welke vennootschapsorganen
   • Statutaire machtiging + verwijzing
   • Beperkingen
   • Externe werking?

Meester Ann-Sophie Haghedooren is als advocaat-associate verbonden aan EY Law (balie van Gent) met een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht waarmee zij zowel nationale als internationale cliënten, actief binnen een heel aantal sectoren, bijstaat. Zij behaalde tevens een bijzondere graad in algemeen management aan de Vlerick Business School en vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.

Ook Meester Laura Dermine is als advocaat verbonden aan EY Law (balie van Brussel) met eveneens een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht. Zij behaalde tevens een master in vennootschapsrecht aan de KULeuven en ook zij vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.

30 andere producten in dezelfde categorie: