Verlaagde prijs Corporate Housekeeping - De algemene vergadering van aandeelhouders en de impact van het WVV Bekijk groter

Corporate Housekeeping - De algemene vergadering van aandeelhouders en de impact van het WVV

- -
Ann-Sophie HAGHEDOOREN & Laura DERMINE (EY Law)

OD - 20047

€ 100,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 20,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2:17:32
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 29.04.2020 - origineel op de planning voor 21.04.2020

De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht heeft uiteraard ook een impact op de principes en de gangbare praktijken inzake ‘corporate housekeeping’ en dit zowel op het niveau van de bestuursorganen als van de algemene vergadering van aandeelhouders.

In dit 2de seminarie overlopen de sprekers welke de concrete impact is van het WVV op de praktische organisatie en werking van de algemene vergadering binnen de meest courante (overblijvende) rechtsvormen met bijzondere aandacht voor de nieuwe opportuniteiten, taken, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden én risico’s en in het bijzonder met welke dwingende bepalingen U zeker rekening dient te houden bij de eerstkomende algemene vergaderingen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Inleiding
  • De praktische relevantie van de nieuwe bepalingen binnen de BV en de NV.
  • Relevantie en impact van de nog steeds afwijkende statutaire bepalingen.
 • Bijzondere topics
  • Gelijke behandeling
  • Bevoegdheden
  • Communicatie tussen aandeelhouders en de vennootschap
  • Bijeenroeping
   • Bevoegdheid
   • Verplichte bijeenroeping
   • Wijze van bijeenroeping
   • Termijnen
   • Agenda
   • Ter beschikking stelling van stukken
   • Accessoria van het recht tot bijeenroeping
    • Bepaling van plaats, tijdstip en agenda
    • Verdaging
    • Afgelasting
  • Deelname
   • Schriftelijke AV
   • ‘Elektronische’ deelname
  • Verloop
   • Aanwezigheidslijst
   • Vraagrecht en antwoordplicht
   • Stemrecht
    • Aantal stemmen, meervoudig stemrecht en praktische problemen
    • Wijze van uitoefening van het stemrecht
    • Stemovereenkomsten
   • Neutralisering onthoudingen
   • Quorum en meerderheid
  • Gewone en buitengewone algemene vergadering
  • Nietigheid besluiten en andere sancties
  • Taalwetgeving – vertalingen (Art. 2:33 WVV)

Meester Ann-Sophie Haghedooren is als advocaat-associate verbonden aan EY Law (balie van Gent) met een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht waarmee zij zowel nationale als internationale cliënten, actief binnen een heel aantal sectoren, bijstaat. Zij behaalde tevens een bijzondere graad in algemeen management aan de Vlerick Business School en vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.

Ook Meester Laura Dermine is als advocaat verbonden aan EY Law (balie van Brussel) met eveneens een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht. Zij behaalde tevens een master in vennootschapsrecht aan de KULeuven en ook zij vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.

30 andere producten in dezelfde categorie: