Warranty & Indemnity Insurance - het verzekeren van verklaringen en waarborgen tijdens een overname Bekijk groter

Warranty & Indemnity Insurance - het verzekeren van verklaringen en waarborgen tijdens een overname

- -
F. Hoogendijk (Osborne Clarke) & P.-J. Denys (Baker McKenzie)

OD - 20054

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 1:59:45
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend

Omschrijving

Seminarie van 23.04.2020

Tijdens de onderhandelingen van een overname komen verschillende elementen aan bod, zoals de prijs, betalingsmechanismen, beperkingen op aansprakelijkheid, alsook de verklaringen en garanties (ook wel "representations and warranties" of "warranties and indemnities" genaamd). Recent is een praktijk overgekomen uit de Angelsaksische wereld richting Europa waarbij partijen verkiezen om de verklaringen en garanties te verzekeren, om zo het risico te doen overgaan op een verzekeraar. Hoewel de initiële interesse vanuit de buurlanden kwam, ontstond in recente jaren ook in België meer interesse in dergelijke verzekeringen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Wat is een W&I-verzekering, en waarom is dit relevant?
  • Wat is deze verzekering?
  • Wat is de achtergrond/context van de verzekering?
  • Welke soorten zijn beschikbaar?
  • Welke zijn de voordelen voor de verkoper/koper?
  • Hoe wordt het gebruikt?
 • Wat zijn de kenmerken van de verzekering?
  • Welke risico's worden gedekt?
  • Wat met het begrip "schade"?
  • Welke materies zijn uitgesloten?
  • Hoe worden de drempels/premies berekend?
  • Welke duurtijd heeft de verzekering?
  • Welke beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing?
 • Enkele Belgisch verzekeringsrechtelijke aspecten
  • Wat is het regelgevend kader?
  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Verzekeringen?
  • Internationaal Privaat Recht
 • Hoe past W&I in het transactioneel proces?
  • Wat is het typische verloop?
  • Welke tijdslijnen dienen in acht te worden genomen?
  • Hoe verloopt de "Stapling"?
 • Wat met vorderingen die onder de verzekering vallen?

Meester Frank Hoogendijk is als advocaat verbonden aan het Corporate departement van Osborne Clarke in Brussel.  Frank is gespecialiseerd in fusies en overnames (M&A), venture capital en deugdelijk bestuur. Hij heeft tevens ervaring in de verzekeringswereld. Frank is sinds 2017 verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht.

Meester Pieter-Jan Denys is als advocaat verbonden aan de Corporate Finance praktijkgroep van Baker McKenzie in Brussel. Hij adviseert cliënten in een verscheidenheid van aspecten rond corporate finance activiteiten, met inbegrip van fusies, overnames en transacties op kapitaalmarkten. Daarnaast adviseert hij cliënten eveneens in het kader van herstructureringen, private equity transacties, corporate governance en algemene vennootschapsrechtelijke vraagstukken.

30 andere producten in dezelfde categorie: