Verlaagde prijs Het WVV en haar fiscale gevolgen: eigen vermogen Bekijk groter

Het WVV en haar fiscale gevolgen: eigen vermogen

5 okt 2020 - 12:00 - 14:00
Pieter-Jan WOUTERS (EY Tax) & Jasper BERTHELS (EY Law)

20201005 - 20092

Nieuw product

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 punten
Erkenning BIBF 2 uren
Erkenning IAB 2 uren
Erkenning IBR erkend
Erkenning IBJ in aanvraag

Omschrijving

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd het vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd, vereenvoudigd en geflexibiliseerd. De fiscale wetgeving werd in lijn gebracht met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht om zo discrepanties tussen beide rechtstakken te vermijden en om de invoering van het WVV fiscaal te neutraliseren. Een goed begrip van deze nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale ‘bijwerkingen’ van het WVV en de herzieningen in het WIB92 te identificeren en te kunnen kaderen, aangezien ze verder reiken dan op het eerste zicht blijkt.

In dit seminarie wordt de focus gelegd op de praktische toepassing van het WVV op het eigen vermogen van vennootschappen. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • Afschaffing van kapitaalvereiste bij BV en CV: welke impact heeft dit op de fiscale “pro rata” allocatieregels bij kapitaalverminderingen? Welke impact heeft dit op de kapitaal/deelnemingsvereisten bij DBI-aftrek, vrijstelling roerende voorheffing, fiscale consolidatie, enz.
  • Vrije modulering van aandelen: hoe werkt de nieuwe compensatiemethodologie
  • Inbreng van nijverheid: hoe loopt de vennootschapsrechtelijke procedure? Wat bij omzetting van BV naar NV? Leidt een dergelijke inbreng tot een fiscale vermogenstoename? Wat zijn de fiscale gevolgen bij de uitgifte van aandelen ter vergoeding van de inbreng?
  • Dubbele uitkeringstest: hoe moet de netto-actieftest en liquiditeitstest in de praktijk worden toegepast? Zijn er fiscale gevolgen?
  • Inkoop van eigen aandelen: zorgt de invoering van een fiscale verkrijgingslimiet van 20% voor bijkomende complexiteit?

Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over diverse fiscale topics.

Jasper Berthels is advocaat bij EY Law. Hij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en handels- en economisch recht.    

30 andere producten in dezelfde categorie: