Eén jaar WVV: praktische knelpunten, blijvende vragen, stand van zaken en eerste conclusies Bekijk groter

Eén jaar WVV: stand van zaken, praktische knelpunten en blijvende vragen

- -
Christophe De Backere (Eubelius)

OD - 20098

€ 120,00 excl. BTW

Månadspris

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 ptn
Erkenning BIBF 2h
Erkenning IAB 2h
Erkenning IBR erkend
Erkenning IBJ 2h (indien gevolgd voor 01.11.2020)

Omschrijving

Seminarie van 24.08.2020 - 2:06:01

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) heeft het Belgische vennootschaps- en verenigingslandschap grondig hervormd, met maximale coherentie, vereenvoudiging en flexibilisering als voornaamste krachtlijnen. Daartoe moesten bijvoorbeeld een aantal vennootschapsvormen plaats ruimen, is in de BV het principe van schuldeisersbescherming op basis van kapitaalvereisten ingeruild voor nieuwe beschermingsmechanismen, en werd de mogelijkheid van aandelen met meervoudig stemrecht ingevoerd.

Het WVV is op 1 mei 2019 in werking getreden en werd per 1 januari 2020 ook toepasselijk op alle vooraf bestaande vennootschappen en verenigingen. De recente eerste verjaardag van het WVV biedt dan ook een passende aanleiding om bepaalde aspecten van deze grondige hervorming aan een evaluatie te onderwerpen, ervaringen te delen, welbepaalde pijnpunten tegen het licht te houden, en de zich stilaan vestigende praktijk in kaart te brengen. 

De spreker doet dit geclusterd rond (onder andere) volgende thema’s:

  • Bestuur & algemene vergadering (met bijzondere aandacht voor de nieuwe belangenconflictregeling)
  • Vermogen en effecten (met bijzondere aandacht voor het nieuwe regime inzake winstuitkeringen, de nieuwe alarmbelprocedure en het meervoudig stemrecht)
  • Herstructureringen
  • Verhouding tussen (verouderde) statuten en aandeelhoudersovereenkomsten en het WVV

Meester Christophe De Backere is advocaat bij Eubelius waar hij zich specialiseert in het vennootschapsrecht, met de nadruk op (nationale en internationale) fusies en overnames, joint ventures, (grensoverschrijdende en interne) herstructureringen en algemeen advies inzake vennootschapsrecht. Hij is ook gastprofessor aan de KU Leuven (Campus Brussel) en U Hasselt.

30 andere producten in dezelfde categorie: